مدیریت

  • رسانه و کاراته

    رسانه و کاراته

    در دنیای امروز نمی‌توان منکر نقش رسانه‌ها شد، وجود یک رسانه‌ی تخصصی باعث انگیزه دادن و تسریع بخشیدن به عملکرد مدیران و به دنبال آن موفقیت ورزشکاران خواهد شد.