اعلام تیم‌های برتر لیگ مجازی کاتا بانوان

با پایان رقابت‌های لیگ مجازی کاتا دختران تیم‌های برتر هر رده معرفی شدند.

به گزارش کاراته پرس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، رقابت‌های لیگ مجازی کاتا دختران که از آبان ماه با حضور ۱۱۸ تیم در ۹ گروه آغاز شده بود، با برگزاری مرحله پایانی و معرفی تیم‌های برتر در هر رده به پایان رسید.

 نتایج هفته پایانی دور برگشت مسابقات لیگ مجازی کاتا دختران به شرح ذیل می‌باشد:

 رده خردسالان سفید، زرد و نارنجی

۱. آکادمی ارباب ۱ با ۴۵ امتیاز تیمی، ۹ صدر نشین و ۴۱۱.۹ امتیاز انفرادی

۲. تیم جوانه با ۴۴ امتیاز تیمی، ۸ صدر نشین و ۴۱۲.۵۲ امتیاز انفرادی

۳. نگین۲ با ۳۸ امتیاز تیمی، ۳ صدر نشین و  ۳۸۲.۱۴ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی کوهی با ۳۱ امتیاز تیمی و ۳۹۲.۱۶ امتیاز انفرادی

۵. زیبا شهر با ۳۰ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۳۳۰.۱۶ امتیاز انفرادی

۶. درنا با ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۷۹.۰۲ امتیاز انفرادی

۷. کاراته دژ کرد با ۲۳ امتیاز تیمی و  ۳۸۵.۳ امتیاز انفرادی

۸. سیما با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۷۸.۷۲ امتیاز انفرادی

۹. مهرگان با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۱۶.۱ امتیاز انفرادی

 رده خردسالان سبز آبی بنفش

۱. باشگاه افسانه با ۶۰ امتیاز تیمی، ۱۲ صدرنشین و ۵۵۵.۷۴ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب۱ با ۵۶ امتیاز تیمی، ۸ صدر نشین و ۵۵۱.۹۲ امتیاز انفرادی

۳.تیم wmmf با ۵۰ امتیاز تیمی،   ۳ صدر نشین و۵۱۷.۱۶ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۴۹ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۵۳۹.۸ امتیاز انفرادی

۵. نگین۱ با ۴۷ امتیاز تیمی و ۵۳۷.۸۸ امتیاز انفرادی

۶. قهرمانان کاتای قرنطینه۱ کیش با ۴۶ امتیاز تیمی و ۵۲۴.۵ امتیاز انفرادی

۷. باشگاه آهن بافق(الف) با ۴۴ امتیاز تیمی و ۵۲۳.۷۸ امتیاز انفرادی

۸. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۱ با ۴۳ امتیاز تیمی و ۵۲۵.۳۸ امتیاز انفرادی

۹. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۴۳ امتیاز تیمی و ۵۲۴.۹۸ امتیاز انفرادی      

۱۰. ساینا با ۴۱ امتیاز تیمی و ۵۲۱.۵ امتیاز انفرادی

۱۱.درنا با ۳۸ امتیاز تیمی و ۵۱۲.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۲. آرنیکا با ۳۷ امتیاز تیمی و ۴۹۳.۵ امتیاز انفرادی

۱۳. باشگاه فرهنگ سمنان با ۳۲ امتیاز تیمی و ۴۹۷.۴۸ امتیاز انفرادی

۱۴. اوژن با ۳۲ امتیاز تیمی و ۴۸۷.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۵ .کاراته دژکرد ۵ با ۳۱ امتیاز تیمی و ۵۰۹.۴۲ امتیاز انفرادی

۱۶ . طنین آذربایجان با ۳۱ امتیاز تیمی و ۵۰۷ امتیاز انفرادی

۱۷ .باشگاه آهن بافق(ب) با ۳۱ امتیاز تیمی و ۵۰۶.۰۲ امتیاز انفرادی

۱۸.صنعت مس کرمان(ب) با ۳۱ امتیاز تیمی و ۴۸۵.۸۸ امتیاز انفرادی

۱۹. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۲ با ۲۵ امتیاز تیمی و ۴۲۱.۲۲ امتیاز انفرادی

۲۰. صنعت مس کرمان(الف) با ۲۴ امتیاز تیمی و ۵۰۰.۴۴ امتیاز انفرادی۲۱

۲۱. اوژن۱ با ۲۴ امتیاز تیمی و ۴۷۵.۳۴ امتیاز انفرادی

۲۲.  گرد آفرید با ۲۴ امتیاز تیمی و ۴۶۹.۸۲ امتیاز انفرادی

۲۳. باشگاه سمیع عادل با ۲۴ امتیاز تیمی و ۴۴۹.۳۸ امتیاز انفرادی

 رده خردسالان قهوه‌ای و مشکی

۱. انرژی با ۵۵ امتیاز تیمی، ۷ صدر نشین و ۵۴۱ا متیاز انفرادی

۲. ساینا با ۵۴ امتیاز تیمی، ۶ صدرنشین و ۵۴۲.۶۶ امتیاز انفرادی

۳. یونیک  با ۴۹ امتیاز تیمی، ۵ صدرنشین و ۵۱۴.۶ امتیاز انفرادی

۴. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۴۵ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۵۳۲.۶۶ امتیاز انفرادی

۵. صنعت مس کرمان با ۴۵ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین  و ۵۳۰.۷۴ امتیاز انفرادی

۶. فانوس شهر ۱ با ۴۲ امتیاز تیمی، یک صدرنشین و ۵۳۰.۳۲ امتیاز انفرادی

۷. اهورا  با ۴۰ امتیاز تیمی و ۵۲۵ امتیاز انفرادی

۸. باران با ۳۶ امتیاز تیمی، یک صدرنشین و ۵۱۹.۸۶ امتیاز انفرادی

۹. آکادمی امیری استان آ. شرقی با ۳۴ امتیاز تیمی و ۴۷۵.۵۶ امتیاز انفرادی

۱۰. طنین آذربایجان با ۳۰ امتیاز تیمی و ۵۱۸.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۱. باشگاه آیریک یک با ۲۶  امتیاز تیمی و ۴۵۳.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۲. هیئت کاراته استان سمنان با ۲۴ امتیاز تیمی و ۴۸۴.۳۴ امتیاز انفرادی

۱۳. معین با ۲۴ امتیاز تیمی و ۲۰۷.۵۲ امتیاز انفرادی

 رده نونهالان و نوجوانان سفید، زرد و نارنجی

۱. آکادمی ارباب ۱ با ۴۶ امتیاز تیمی، ۱۰ صدرنشین و ۴۰۸.۰۶ امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۴۴ امتیاز تیمی، ۷ صدر نشین و ۴۰۷.۱۲ امتیاز انفرادی

۳. مهرگان با ۲۶ امتیاز تیمی، یک صدرنشین۳۹۰.۵ امتیاز انفرادی

۴. کاراته نوجوانان شهرستان خوشاب  با ۲۵ امتیاز تیمی و ۳۸۹.۶۴ امتیاز انفرادی

۵. طنین آذربایجان  با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۶۵.۹۲ امتیاز انفرادی

۶. کاراته دژکرد ۴  با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۶۰.۹۲ امتیاز انفرادی

رده نونهالان سبزـ آبی ـ بنفش

۱.آکادمی ارباب ۱ با ۵۷ امتیاز تیمی، ۹ صدرنشینی و ۵۵۴.۹۲امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۵۵ امتیاز تیمی، ۸ صدرنشینی و ۵۵۲.۳۶ امتیاز انفرادی

۳. ستاره اتحاد سرخون با ۵۴ امتیاز تیمی، ۶ صدرنشینی و ۵۴۵.۹۸ امتیاز انفرادی۴

. آکادمی ارباب ۲ با ۵۰ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشینی و ۵۴۳.۲۴ امتیاز انفرادی۵

۵. انرژی با ۴۲ امتیاز تیمی و ۵۲۹.۶ امتیاز انفرادی

۶. باشگاه آهن بافق  با ۴۱ امتیاز تیمی و ۵۳۱.۰۲ امتیاز انفرادی

۷. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با  ۳۳ امتیاز تیمی و ۵۱۹.۸۲ امتیاز انفرادی

۸. باران با  ۳۳ امتیاز تیمی و۵۱۷.۱ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۳۰ امتیاز تیمی و ۵۱۸.۶۲ امتیاز انفرادی

۱۰. رانا با  ۲۸ امتیاز تیمی و ۵۱۲.۷۲ انفرادی

۱۱. باشگاه ایران جوان با  ۲۷ امتیاز تیمی و ۵۰۴.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۲. کاراته دژکرد۳  با ۲۷ امتیاز تیمی و ۴۸۹.۱۸ امتیاز انفرادی

۱۳. درنا با  ۲۷ امتیاز تیمی و ۴۸۵.۳۶ امتیاز انفرادی

۱۴. صنعت مس کرمان با  ۲۴ امتیاز تیمی و ۵۱۰.۷۴ امتیاز انفرادی

 رده نونهالان قهوه‌ای ـ مشکی

۱.شیتوریوکوجی دو هرمزگان با ۶۰ امتیاز تیمی، ۱۴ صدرنشینی و ۵۴۷.۸۸ امتیاز انفرادی۲

۲. صبا شیراز با ۵۳ امتیاز تیمی، ۵ صدرنشینی و ۵۴۳.۳۶ امتیاز انفرادی

۳. فانوس شهر ۲ با ۴۸ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشینی و ۵۳۶.۴۲ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۴۶ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشینی و ۵۳۷.۰۸ امتیاز انفرادی

۵. تیم WMMF با ۴۶ امتیاز تیمی، یک صدرنشین۵۳۶.۵۶ امتیاز انفرادی

۶.طنین اذربایجان الف با ۴۳ امتیاز تیمی و  ۵۳۴.۹۲ امتیاز انفرادی

۷.طنین اذربایجان ب با ۳۹ امتیاز تیمی و ۵۲۷.۰۲ امتیاز انفرادی

۸. یونیک با  ۳۶ امتیاز تیمی و ۴۹۹.۴۲ امتیاز انفرادی

۹. باشگاه کیا با ۳۶ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشینی و ۴۱۸.۰۲ امتیاز انفرادی

۱۰.قهرمانان کاتای قرنطینه ۲ کیش با  ۳۳ امتیاز تیمی و ۴۵۳.۲ امتیاز انفرادی

۱۱.باشگاه بهاران با ۳۲ امتیاز تیمی و ۵۰۹.۹۲ امتیاز انفرادی

۱۲.درنا با ۳۱ امتیاز تیمی و ۳۴۸ امتیاز انفرادی

۱۳.آکادمی میلاد کرمانشاه با ۲۶ امتیاز تیمی و ۳۵۹.۱۸ امتیاز انفرادی

۱۴.اوژن با  ۲۵ امتیاز تیمی و ۴۹۰.۰۲ امتیاز انفرادی

۱۵.هییت کاراته استان سمنان با ۲۴ امتیاز تیمی و ۴۲۱.۵ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه آیریک دو با ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۲۳.۸۲ امتیاز انفرادی

 رده نوجوانان سبز، آبی و بنفش

۱. باشگاه افسانه ۲ با ۴۲ امتیاز تیمی، ۸ صدر نشین و ۴۱۲.۵۶ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب با ۴۱ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۴۱۵.۳۴ امتیاز انفرادی

۳. باشگاه حق نظری با ۴۰ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و ۴۱۰.۵۴  امتیاز انفرادی

. باشگاه افسانه ۱ با ۳۶ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۴۱۲.۰۴ امتیاز انفرادی

۵. ستاره اتحاد سرخون با ۳۲ امتیاز تیمی و ۳۹۸.۸۲ امتیاز انفرادی

۶. جوانه با ۲۹ امتیاز تیمی و ۳۹۶.۲ امتیاز انفرادی

۷. ساینا با ۲۷ امتیاز تیمی و ۳۹۳.۲۸ امتیاز انفرادی

۸. زیباشهر با ۲۲ امتیاز تیمی و ۳۹۱.۸۲ امتیاز انفرادی

۹. کاراته دژکرد۱ با ۱۹امتیاز تیمی و ۳۳۹.۷۸ امتیاز انفرادی

۱۰. باران با ۱۹ امتیاز تیمی و ۳۱۰.۸۸ امتیاز انفرادی

۱۱. صنعت مس کرمان با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۸۳.۳۶ امتیاز انفرادی

۱۲. شهید کشوری با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۲۷.۸۶ امتیاز انفرادی

 رده نوجوانان قهوه‌ای مشکی

۱.صنعت مس کرمان با ۶۰ امتیاز تیمی، ۱۲ صدرنشینی و ۵۵۹.۶۶ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۵۷ امتیاز تیمی، ۹ صدرنشینی و ۵۵۹.۰۴ امتیاز انفرادی

۳. اهورا الف با ۴۹ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۵۴۰.۵۸ امتیاز انفرادی

۴. یونیک با ۴۶ امتیاز تیمی و ۵۳۹.۷ امتیاز انفرادی

۵. کانون بسیج بندر عباس  با  ۴۵ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشینی و ۵۳۵.۴ امتیاز انفرادی

۶.انرژی با ۴۲ امتیاز تیمی و ۵۳۲.۷۶ امتیاز انفرادی

۷.درنا با ۳۵ امتیاز تیمی و ۵۱۲.۰۴ امتیاز انفرادی

۸.طنین اذربایجان با ۳۱ امتیاز تیمی و ۵۰۹.۱۲ امتیاز انفرادی

۹.اکادمی میلاد کرمانشاه با ۲۹ امتیاز تیمی و ۳۴۸.۸۸ امتیاز انفرادی

۱۰. فانوس شهر ۳ با  ۲۶ امتیاز تیمی و ۴۰۷.۲۶ انفرادی

۱۱.معین با  ۲۵ امتیاز تیمی و ۳۴۳.۷۴ امتیاز انفرادی

۱۲.آکادمی رستاخیر با  ۲۴ امتیاز تیمی و  ۲۶۳.۸۸ امتیاز انفرادی

۱۳.اهورا ب  با  ۲۱ امتیاز تیمی و ۲۶۶.۷۸ امتیاز انفرادی

 رده جوانان قهوه‌ای و مشکی

۱. جوانه با ۴۹ امتیاز تیمی، ۱۵ صدر نشین و ۳۸۸.۲۸ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۳۷ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و  ۴۱۸.۵۴ امتیاز انفرادی

۳. اهورا با ۳۴ امتیاز تیمی و ۴۱۳.۶۴ امتیاز انفرادی

۴. تیم WMMF با ۳۲ امتیاز تیمی و ۳۸۵.۵۶ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه حق نظری با ۳۰ امتیاز تیمی، یک صدر نشین  و ۴۰۲.۵۸ امتیاز انفرادی

۶. طنین آذربایجان با ۲۸ امتیاز تیمی و ۴۰۲.۲۶ امتیاز انفرادی

۷. قهرمانان اصفهان با ۲۸ امتیاز تیمی و ۳۸۲.۷۶ امتیاز انفرادی

۸. آوای اوج با ۲۸ امتیاز تیمی و ۳۳۳.۵۶ امتیاز انفرادی

۹. انرژی با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۹۹.۳۴ امتیاز انفرادی

۱۰. زیباشهر هرمزگان با ۲۱ امتیاز تیمی و ۲۶۰.۸۸ امتیاز انفرادی

۱۱. فانوس شهر ۴ با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۱۵.۹۸ امتیاز انفرادی

۱۲. قاسمی گیلان با ۹ امتیاز تیمی و ۲۲۹.۰۶

کد خبر: 952

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =